Image one

    PH na dlhe trate

Par 1 - NL12-1232792 x NL13-1802554

Image one

NL12-1232792 x NL13-1802554"792" je 100% de Rauw-Sablon z holubnika Hans & Evert-Jan Eijerkampa. Otec holuba je "723" (orig. M. Aelbrecht) a je syn famozneho holuba "Bak 17" a je pravnuk famozneho holuba "Lucky 848".
Matka "723" je holubica "751", ktora je dcera skveleho holuba "de Perpignan 065" - 1. Narodna cena z Cahors oproti 3 476 h. Matka "751" je holubica "043", ktora je babka 2. Narodneho ESA a je dcera zakl. chovneho holuba de Rauw-Sablon "Limoges 261".
Matka "792" je holubica "339" , ktora je dcera super paru "Robin" - vnuk "Marseille" a otca 1. Narodneho ESA "Limoges" x "Maxime" - dcera syna "Bak 17" a vnucka zakl. chovneho holuba "de Perpignan 065".

"554" je 100% de Rauw-Sablon z holubnika Hans & Evert-Jan Eijerkampa. Otec je holub "Young New Freddy 431", ktory je syn "New Freddy" x "Olivia".
Matka "554" je holubica "de Vette", ktora je dcera holuba "Andre" x "Marseille Bak 17" - 100% M. Aelbrecht a je vnucka zakl. chovneho holuba "de Gustaaf".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2 - SK07-0502-814 x SK09-0502-28

Image one

SK07-0502-814 x SK09-0502-28"814" je 100% R. Hermes z holubnika V. Branickeho. Otec holuba je 100% R. Hermes "287" z parenia orig. holubov R. Hermesa "3544" x "288".
Matka holubice je "0133", ktora pochadza zo starych linii R. Hermesa.

"28" je holubica na DT z holubnika V. Branickeho. Otec holubice je "808", ktory pochadza z chovu J. Konopika a J. Culaka.
Matka holubice je "938", ktora pochadza z krizenia DT holubov "2978" od J. & M. Brunu x "310" (7x 7 cien) od R. Hudaka.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 3 - SK12-03003-335 x NL10-1575756

Image one

SK12-03003-335 x NL10-1575756"335" je orig. V. Branicky a 100% R. Hermes. Otec holuba je orig. R. Hermes "1589", ktory pochadza z orig. holubov na dlhe trate od R. Hermesa.
Matka holuba "335" je 100% R. Hermes z holubnika R. Hudaka "280". Otec holubice "280" je orig. R. Hermes "3466", ktory pochadza z paru R. Hermesa "2622" x "2823". Matka holubice "280" je orig. R. Hermes "3341", ktora pochadza z parenia orig. R. Hermesa "1991" x "2145".

Holub "335" letel ako mlady 3/2 a potom bol pre jeho povod zaradeny do chovu.

"756" je 100% De Rauw-Sablon z holubnika H. Gausa. Otec holubice je orig. E. De Rauw "Blauwen 118", ktory je syn paru "Gemaasden 936" (syn holuba "Gustaaf" od Marcela Aelbrechta) x "819" (dcera "Zoon 021" od Marcela Aelbrechta). Matka holubice "756" je orig. E. De Rauw "Furie", ktora je dcera Super chvneho paru "Marcel" orig. M. Aelbrech x "Paula" orig. De Graeve-van Geert. Otec holubice "756" je vkrevnena na famozneho holuba E. De Rauw/Aelbrecht "Marseille 362".
Matka holubice "756" je 100% E. De Rauw "969", ktora je dcera paru "653", syn "Blauwen 138" x "Gemaasde 102" (dcera "Marcel 935") x "658", dcera "Blauwen 934" (syn "Paula") x "Blauw 105" (dcera "Paula").

Holubica "756" je vkrevnena na holuba "Marcel 935" a holubicu "Paula".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 4 - SK11-03003-108 x SK07-01002-1214

Image one

SK11-03003-108 x SK07-01002-1214"108" je orig. V. Branicky. Otec holuba je orig. I. Sillo "668", ktory pochadza z parenia orig. holubov M. Delbara "704" x "697". V zilach im koluje krv povodnych DT holubov M. Delbara "BE04-9120133", "BE01-9145822", "BE01-9156970" a "BE01-2115776" (De Vos Stieme).
Matka "108" je zakl. chovna holubica u V. Branickeho "309", ktora je dcera 100% R. Hermesa "756" od R. Hudaka.

"1214" je orig. J. Korec ml. Otec holuba je "1075", ktory je potomok zakl. chovneho holuba u J. Koreca ml. "300" x "3077" (linia Fantast) z chovu M. Hecku.
Matka holubice "1214" je holubica "822" z chovu P. Koniga.

Holubica "1214" umiestnila v roku 2012 9x v % a spolu ziskala pocas pretekarskej kariery 36. cien. Jej potomstvo dosahuje vyborne vysledky na vsetkych tratiach.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5 - CZ08-0141-0767 x DV05899-13-1311

Image one

CZ08-0141-0767 x DV05899-13-1311"0767" je orig. Z. Dvorak. Tento holub umiestnil pocas svojej pretekarskej kariery 31 cien vratane 1. cena Cheb. Otec holuba je Fabry "973" s 63 cenami a je zakl. chovny na holubniku u Z. Dvoraka.
Matka holuba je zakl. chovna u L. Chrapaveho "544", ktorej otec umiestnil 61 cien.

"1311" je 100% de Rauw-Sablon z holubnika P. Hilbela. Otec holubice "847" je vnuk famozneho Super chovneho holuba "Tarzan", ktory posobil na holubniku Pros Roosena. matka "847" je vnucka holuba "De Smallen" orig. Marcel Aelbrecht (100% de Rauw-Sablon).
Matka "1311" je 100% de Rauw-Sablon holubica "107", ktora je vnucka famozneho chovneho paru "Bonamo" (orig. Koopman) x "To. Freddy" (orig. de Rauw-Sablon). Matka "107" je vnucka legendarneho holuba "Super Bak 17" a vnucka sestry "Super Bak 17".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6 - NL08-4200347 x NL06-1516188

Image one

NL08-4200347 x NL06-1516188"347" je orig. A. Dijkstra. Otec holuba je Super chovny holub "Kremlin" na holubniku E. Glazenburga. Jeho odchovy sa vyrazne presadili v pretekoch (3. cena ACG St. Quentin proti 2 642h., 45. Narodna cena Limoges proti 5 239h., 60. cena prov. Poitiers proti 2 724h., 186. cena NPO Chantilly proti 13 160h., atd.). Otec holuba "Kremlin" je nakrevneny na zakl. chovny par E. Glazenburga "Dreamer King" x "Dreamer Queen" (holuby vd Wegen, Vervuurt, Gebr. Janssen).
Matka holuba "347" je orig. C. H. Van Der Ploeg "Regina", ktora vo svojej pretekarskej kariere umiestnila mnoho cien - 1. cena N.I.C. Ruffec proti 137h., 1. cena NPO Ruffec proti 2 789h., 4. cena N.I.C. Ruffec proti 121h., 98. Narodna cena Ruffec proti 5 075h., 467. cena NPO proti 13 845h., atd. V krvi jej koluju geny holubov A. Van Bruane, G. Carteus, H. C. Van Der Ploeg a N. Norman.

"188" je orig. A. Dijkstra. Otec holuba je Super chovny holub "Vader Rode Das", ktory pochadza z holubnika J. Grondelaersa. Jeho otec "120" bol 1. ESO rocnych a matka umiestnila 1. cenu proti viac ako 18 000h.
Matka "188" je Super chovna holubica "177", ktora pochadza z parenia holubov De Smet-Matthijs, E. Tournier a Gebr. Janssen "Kleine Grijze" x "Marissa". Tato holubica "177" vychovala mnoho vynikajucich pretekarov (2. ESO Dagfond, 6. Narodne ESO Dagfond, atd.).

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 7 - SK07-0203-176 x NL08-1789618

Image one

SK07-0203-176 x NL08-1789618"176" je orig. P. & L. Chytil. Otec holuba je orig. Desmet-Matthijs "813" (syn holuba "Laudrup"), ktory je vnuk parenia "Gullit" (otec "Laudrupa") x "562" (dcera "New Kapoen") zo strany otca a Super chovny "New Kapoen" x "399" (dcera holuba "Edison").
Matka holuba "176" je "1993", orig. P. & L. Chytil, ktora je vnucka parenia "Othello" (syn holuba "Gullit") x "300" (dcera holuba "Lothar") zo strany otca a vnucka "990" (linia "Vale Marathon" x "Famous 500") x "684" (linia Beatrix) od Gebr. Kuijpers.

"618" je 100% Winand Engelshoven z holubnika J. van Keulena. Otec holubice je "De Bordeaux 465", ktory je zo strany otca vnuk a zo strany matky je to syn Super chovnej holubice "Kras 614 Duif".
Matka holubice "618" je "Dochter Pau", ktora je dcera vynikajuceho pretekara "De Pau" pareneho na dalsiu Super chovnu holubicu "Groot Moeder Narbonn".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 8 - SK06-01103-159 x SK13-0605-698

Image one

SK06-01103-159 x SK13-0605-698"159" je orig. J. Pietrik. Otec holuba je "1893", ktory je syn holuba "1996" od T. Pernicku. Dedo holuba "1893" je Pernickov "Nocny Letec 4919" pareneho na holubicu "1127" od van Roya. Matka "1893" je holubica "49" od p. Bulka, ktora je dcera vynikajuceho pretekara "ESO 4744", ktory bol 3x CV SR.
Matka "159" je holubica "1022", ktora je dcera famozneho pretekara "8824" pochadzajuceho z vynikajucich pretekarov p. Vybirala. Matka "1022" je orig. J. Pietrik "1082" pochadzajuca z linii holubov Espt a Vanhee.

"698" je orig. T. Pernicka. Otec holubice je Pernickov "1996", syn holuba "Nocny Letec 4919" pareneho na holubicu "1127" od van Roya.

Potomstvo je vkrevnene na famozneho pretekara T. Pernicku "Nocny Letec 4919".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 9 - NL13-1802556 x DV05634-13-476

Image one

NL13-1802556 x DV05634-13-476"556" je 100% de Rauw-Sablon z holubnika Hans & Evert-Jan Eijerkampa. Otec je holub "De 645", ktory je vnuk na strane otca famozneho Super chovneho "Son Bak 17" pareneho na holubicu "Blauwtje 751" - dcera "De Perpignan" a na strane matky je vnucka holuba "Vader Robin" pareneho na holubicu "Nestzuster Ronaldino" a zo strany matky je to vnucka famozneho holuba "Freddy" pareneho na holubicu Pros Rosena "Wittikje".
Matka holuba je 100% de Rauw-Sablon z holubnika Hans & Evert-Jan Eijerkampa holubica "Blue 757". Je to vnucka holuba "Den Bazier" (syn "Marseille" x "Fijn Blauwe") na strane otca a na strane matky je to vnucka holuba "The Mustang" (syn "Marcel" x "Dochter Marseille") pareneho na holubicu "Miss na bak 10".

"476" je 100% de Rauw-Sablon z holubnika A. Eidera. Otec holubice je orig. de Rauw-Sablon "Lucky 740", ktory je obojstranne vkrevneny vnuk najlepsieho chovneho holuba de Rauw-Sablon "Lucky 848". Babka zo strany otca je "Blue Dreaming", uplna sestra "Den Dromer" a babka zo strany matky je zakl. chovna holubica "Tochter Marseille".
Matka holubice je orig. de Rauw-Sablon "Blue Ace 464", ktora umiestnila pocas svojej pretekarskej kariery 7x1. cenu. Jej otec je famozny pretekar a Super chovny holub "Bonamo", ktory umiestnil 10x1. a 4x2. cenu a je obojstranny vnuk Super chovneho holuba "Den Dromer". Matka "Blue Ace 464" je dcera holubice "Daisy", dcera "Blue Ace" - 2. Narodne ESO KBDB (syn "Lucky 848") a holubice "Tochter Marseille".

Potomstvo je vkrevnene na holuby "Freddy", "De Marseille" a "Bak 17",

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...