Image one

    Lubomir Kubacek

1 - CZ0178-13-4033 H

Image one

CZ0178-13-4033"4033" je 100% L. Kubacek z holubnika Z. Jochmana. Otec holuba je orig. L. Kubacek "1400", ktory je syn Super chovneho holuba "Figo 978" (Gebr. Herbots) - syn "Prins Figo" x "Dcht. Golden Boy" od van Hove-Uyterhoevena. "Golden Boy" bol zakl. chovny holub (zakl. linie).
Matka "4033" je orig. holubica L. Kubacka "AU-WRS 1159". Je to dcera Super chovneho holuba L. Kubacka "Toni", ktory je syn "930" - syn brata "National 1" - od K. Schellensa. Z matkinej strany je to dcera holubice "Hermeska 748" - z rodicov orig. R. Hermes a z chovu M. Skrbeka.Rodokmen Tu...

Spat na stranku Tu...

2 - CZ0234-11-0323 Ha

Image one

CZ0178-13-4033"4033" je 100% L. Kubacek z holubnika Z. Jochmana. Otec holuba je orig. L. Kubacek "1400", ktory je syn Super chovneho holuba "Figo 978" (Gebr. Herbots) - syn "Prins Figo" x "Dcht. Golden Boy" od van Hove-Uyterhoevena. "Golden Boy" bol zakl. chovny holub (zakl. linie).
Matka "4033" je orig. holubica L. Kubacka "AU-WRS 1159". Je to dcera Super chovneho holuba L. Kubacka "Toni", ktory je syn "930" - syn brata "National 1" - od K. Schellensa. Z matkinej strany je to dcera holubice "Hermeska 748" - z rodicov orig. R. Hermes a z chovu M. Skrbeka.

"323" je orig. L. Kubacek. Otec holubice je Super chovny "Attila 525" - otec 3. a 6. Narodneho ESA mladych. "Attila 525" je syn Super chovneho holuba Gebr. Herbots "Attila" x polosestra holuba "Filip", taktiez od Gebr. Herbots.
Matka "323" je holubica "Dcht. Topper". Holub "Topper" je 1. Narodne ESO kat. Sport D 2010 a 1. Narodne Super ESO 2010, Olympionik Poznan 2011. Z matkinej strany je "323" dcera "Lady Sovereign" L. Kubacka, ktora je dcera zakl. chovneho paru "Koler" x "Sudorka".Rodokmen Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2 - CZ0203-13-625 x CZ0266-12-1307

Image one

CZ0203-13-625 x CZ0266-12-1307"625" je 50% L. Kubacek a 50% Ing. Brezina z holubnika F. Hradila. Otec "1668" je syn zakl. chovneho paru F. Hradila "1833" x "326". Tento zakl. chovny par vychoval mnoho ESO holubov (deti aj vnuci).
Matka "625" je orig. holubica L. Kubacka "6707", ktora je vnucka polobrata holuba L. Kubacka "Topper" a vnucka syna zakl. chovneho holuba "Koler" x zakl. chovna holubica "Sudorka".

"1307" je orig. L. Kubacek. Je to dcera zakl. chovneho holuba "Figo 978" (Gebr. Herbots) - syn "Prins Figo" x "043" - dcera 4. Prov. ESO KDBD 2001.
Matka "1307" je dcera zakl. chovneho paru L. Kubacka "Koler" x "Sudorka".

Rodokmen Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 3 - CZ0141-13-517 x CZ0266-12-1165

Image one

CZ0141-13-517 x CZ0266-12-1165"517" je 100% L. Kubacek z holubnika S. Grubera. Otec je orig. L. Kubacek "1255", ktory je syn holuba "Talis" od Ch. Hebberechta x "449" - dcera zakl. chovneho holuba "Koler" x "Mrtynka" od L. Kubacka.
Matka "517" je holubica od L. Kubacka "464", ktora je dcera holuba "Verstraete Solo" od R. & X. Verstraeteho x "Diamond" od van Hove-Uyterhoevena.

"1165" je orig. L. Kubacek. Otec je famozny pretekar a Super chovny holub "Falco" - 7 x 1. cena, 2. Narodne ESO Olymp. kategoria Sport A 2011, ktory je vnuk zakl. chovneho paru L. Kubacka "Koler" x "Sudorka".
Matka "1165" je holubica "6522", ktora je dcera Super chovneho holuba "Atilla 525" a Super chovnej holubice "Mrtynka", ktora je vnucka holuba "Profesor" a "7740".

Rodokmen Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 4 - CZ10-0234-6583 x CZ12-0266-1199

Image one

CZ10-0234-6583 x CZ12-0266-1199"6583" je orig. L. Kubacek. Otec je orig. L. Kubacek "758", ktory je syn zakl. chovneho holuba na holubniku L. Kubacka "Koler" od P. & L. Chytila x "Mlada Brezinka" - matka vitaza v testovacej stanici v Cine 2010
Matka "6583" je holubica od L. Kubacka "425", ktora je dcera holuba "770" od L. Kubacka - polobrat zakl. chovneho holuba na holubniku L. Kubacka "Koler" x "91" od P. & L. Chytila.

"1199" je orig. L. Kubacek. Otec je famozny Super chovny holub "238" - syn "Dark Toni", ktory je 1. Narodne ESO Allround 2012 a ziskal 14 cien v roku 2012 z toho 2x1. cena (1/562 km/5 492h. a 1/365 km/29 228h.). "Dakr Toni" bol pareny na famoznu holubicu "Lady Sovereign", dceru Super chovneho paru "Koler" x "Sudorka".
Matka "1199" je holubica od Z. Jochmana "6537", ktora je dcera Super chovneho holuba L. Kubacka "Pajda" (syn holuba "Koler" x "Daughter 826") pareneho na holubicu "Daughter 826", dcera holuba "Schellens 826" x "979" od H. Wiedena.

Rodokmen Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5 - CZ13-0210-0877 x CZ13-0209-0437

Image one

CZ13-0210-0877 x CZ13-0209-0437"877" je 100% L. Kubacek z holubnika F. Hradila. Otec holuba je orig. L. Kubacek "6686", ktory je syn holuba "Fenomenal", vnuk Super chovneho holuba "Brad Pitt" pareneho na holubicu "Maxima" na strane otca a vnuk Super chovneho holuba "De Fenomenale" pareneho na holubicu "My Fair Lady" na strane matky. Matka "Fenomenal" je "912", matka famozneho holuba "Filipo". Matka "6686" je je holubica "598" od Gebr. Herbots, ktora je vnucka holuba "Kimi" x "Dochter Royal Pair" na strane otca a na strane matky je vnucka parenia "Den 155" x "Dochter Fenomenale".
Matka holuba "877" je orig. L. Kubacek "409", dcera "644" van Hove-Uyterhoevena x "1545", orig. L. Kubacek z linii Schellens x Leysen a P. &L. Chytil.

"437" je 50% L. Kubacek a 50% F. Hradil. Otec holubice je vyborny pretekar (12/10, 4. cena OS Hana, Cheb KM 2013) a vyborny chovny holub "2050", ktory je syn orig. L. Kubacek "6686", syn "Fenomenal" x "598" od Gebr. Herbots. Matka "2050" je orig. L. Kubacek, a je chovna vnucka zakl. chovneho holuba na holubniku L. Kubacka "Koler".
Matka "437" je uspesna pretekarka "2084", ktora umiestnila ako mlada 5/4. Je dcera "1384" z holubnika L. & S. Skovrana pareneho na holubicu "Tmava Brezinka 94", ktora je dcera zakl. chovneho paru u F. Hradila "1833" x "326" od Ing. Brezinu.

Potomstvo je vkrevnene na chovneho holuba L. Kubacka "6686", syna "Fenomenal" x "598" od Gebr. Herbots.

Rodokmen Tu...

Spat na stranku Tu...