Image one

    Gunter Prange

Par 1 - DV08648-13-527 x DV04667-09-607

Image one

DV08648-13-527 x DV04667-09-607"527" je 75% G. Prange a 25% B. de Ceuninck z holubnika F. Wagnera. Otec je orig. G. Prange "Teddybar 343", ktory je syn "638 " - vnuk 100% brata "330". Babka "343" je vynikajuca pretekarka "Vliegend Wonder", ktora umiestnila za 2 roky 34 pretekov.
Matka "527" je holubica "Melody", ktora je 50% B. de Ceuninck a 50% G. Prange. Matka "Melody" je holubica zo starych linii M. Delbara "Biene".

"607" je 100% G.Prange od B. Schiefena. Otec je "0689", vnuk famozneho paru G. Koopmana "Noble Blue" x "Lioba" z otcovej strany a vnuk zakl. chovneho holuba G. Prangeho "Ringlose 012" zo strany matky.
Matka "607" je holubica "0799", ktora je z otcovej strany pravnucka vynikajuceho holuba L. Deleusa "de Vooruit" a z matkinej strany je vnucka zakl. chovneho holuba G. Prangeho "Ringlose 012".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2 - DV04667-09-603 x DV04667-09-620

Image one

DV04667-09-603 x DV04667-09-620"603" je 100% G. Prange z holubnika B. Schiefena. Otec holuba je Prangeho "0249", ktory je syn "1530" - 3. Narodne ESO BRD 2005. Matka "0249" je dcera legendarneho holuba G. Koopmana "959".
Matka "603" je "0005" z chovu B. Schiefena a je dcera famozneho pretekara "Fahl Scheck 716". Pocas svojej pretekarskej kariery umiestnil od roku 1992 - 1997 53 cien (3 x 1. cena) a nalietal 17 928 vitaznych kilometrov. Matka "0005" je dcera zakl. chovneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12".

"620" je 100% G. Prange. Otcom je syn legendarneho holuba G. Koopmana "959" - syn "Beatrixdoffer" x "Sultana". Matka "Sohn 959" je holubica "448" z parenia holubov G. Koopmana "Ons Louis" x "Cornelia".
Matka "620" je holubica "0524", ktora je dcera zakl. chovneho holuba G. Prangeho "Ringlose 012" a matka "0524" pochadza zo starych linii M. Delbara, ktore sa osvedcili v chove G. Prangeho.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 3 - DV04667-09-621 x DV08648-13-461

Image one

DV04667-09-621 x DV08648-13-461"621" je 100% G. Prange z holubnika B. Schiefena. Otcom je syn legendarneho holuba G. Koopmana "959" - syn "Beatrixdoffer" x "Sultana". Matka "Sohn 959" je holubica "448" z parenia holubov G. Koopmana "Ons Louis" x "Cornelia".
Matka "621" je holubica "0524", ktora je dcera zakl. chovneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12" a matka "0524" pochadza zo starych linii M. Delbara, ktore sa osvedcili v chove G. Prangeho.

"461" Je 100% G. Prange z holubnika F. Wagnera. Otcom je holub "Gentleman 283", ktory je syn famozneho pretekara a Super chovneho holuba G. Prangeho "Ass 330", ktory pocas svojej pretekarskej kariery umiestnil 8 x 1. cenu, 4 x 3. cenu, 2 x 4. cenu a umiestnil v roku 1999: 13/12 a v roku 2000: 13/12.
Matka "283" je "Tochter Fiera", ktora je vnucka super holubov G. Koopmana "Gentil", "Golden Lady", "Ermerveens Hope" a "Young Dream" (dcera "Kleine Dirk").
Matka "461" je orig. holubica G. Prangeho "Samantha", ktora je z otcovej strany vnucka "Ass 330" a z matkinej strany je vnucka "Ringloser 0012".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 4 - DV0677-13-0316 x DV0677-13-0309

Image one

DV0677-13-0316 x DV0677-13-0309"0316" je 100% G. Prange z holubnika J. Gebharta. Otec holuba je "0540", vnuk "0207" - 1. ESO BRD 1987, ktory umiestnil 33 cien a je 100% M. Delbar. Matka "0540" je pravnucka spojenia holubov "Eurostar 802" - stare linie M. Delbara x "dcera Kleine Dirk" - zakl. chovny holub G. Koopmana.

Matka "0316" pochadza z povodnych linii holubov M. Delbara "1114" a je z otcovej strany pravnucka spojenia holubov "Eurostar 802" - stare linie M. Delbara x "dcera Kleine Dirk" - zakl. chovny holub G. Koopmana. Matka "1114" je vnucka brata "Eurostar 802".

Jedna sa o parenie brat x sestra.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5 - DV0135-10-1311 x DV03581-10-0764

Image one

DV0135-10-1311 x DV03581-10-0764"1311" je 100% G. Prange z holubnika Bernd Krogera. Otec je syn legendarneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12" a syn "Mutter AS-Vogel", ktora pochadza z parenia holubov G. Koopmana "De Gandor" x "Tochter Branco".
Matka holuba je Prangeho "Schw. AS-Vogel 729", ktora je sestra ESA 02098-05-729 "Boris" - umiestnil 10/10 s 964 bodmi (umiestnil 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 24 a 117 cenu) a vnucka legendarneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12".

"0764" je 100% G. Prange z holubnika H. Lambersa. Otec holubice "0764" je "0577" a je brat legendarnych "1001","1002" a "364". Holub "1001" umiestnil ako rocny 12/12 cien s 1058.23 bodov a brat "1002" umiestnil ako rocny 12/11 cien s 903.79 bodmi. Z matkinej strany je vnuk legendarneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12".
Matka holubice je 100% G. Prange "Batschi" z holubnika H. Lambersa a pochadza z parenia vnuk "Ringlose Nr. 12" x vnucka "Ringlose Nr. 12".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6 - DV06496-13-1480 x DV06311-13-297

Image one

DV06496-13-1480 x DV06311-13-297"1480" je 100% G. Prange z holubnika P. Ragera. Otec "1480" je orig. G. Prange holub "Sohn 959" a je syn legendarneho holuba G. Prangeho "959" z holubnika G. Koopmana pareneho na orig. holubicu G. Koopmana "NL-415", ktora je potomok parenia Koopmanovych holubov "Black Power" x "Ger".
Matka holuba "1480" je orig. G. Prange "Tochter Ringlose", ktora je dcera famozneho zakl. chovneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12". "Ringlose Nr. 12" je syn Koopmanovho holuba "959" pareneho na holubicu Prangeho "Gute Delbar". Matka "Tochter Ringlose" je "Tochter Gandor" z holubnika G. Koopmana a je dcera parenia "Gandor" x "Blauw Band".

"297" je 50% G. Prange a 50% I. Van Der Smissen z holubnika G. Vijelieho. Otec holubice "297" je orig. G. Prange "Den 395" - brat Prangeho 1001, 1002 a 346 a je vnuk famozneho holuba "De Vooruit" od L. Deleusa zo strany otca a vnuk Prangeho holuba "Ringlose Nr. 12" pareneho na Prangeho holubicu "665", ktora je matka famozneho holuba "Eurostar 802".
Matka holubice je "Top Joung Duiven", ktora je dcera famozneho pretekara I. Van Der Smissena "Den 25 Smis", ktory umiestnil 10x1. cenu, pareneho na holubicu "Blauwke van Herbots" z holubnika Herbots Gebr.

Potomstvo je vkrevnene na holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12"

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 7 - DV06496-13-1478 x DV03581-11-0457

Image one

DV06496-13-1478 x DV03581-11-0457"1478" je 100% G. Prange z holubnika P. Ragera. Otec "1478" je orig. G. Prange holub "Sohn 330" (100% brat "1530") a je syn legendarneho holuba G. Prangeho "330" pareneho na orig. holubicu E. Vermandera "Mutter 1530", ktora je potomok parenia "Bruder Noel" od G. Vandenabeele x "Tochter Zwarten" od E. Vermandera.
Matka holuba "1478" je orig. G. Prange "Tochter 1530", ktora je dcera famozneho zakl. chovneho holuba G. Prangeho "1530" (3. ESO BRD 2005), ktory je syn parenia "330" x "Mutter 1530" pareneho na holubicu "Tochter 330", ktora je dcera parenia "330" x "Prange Lady"

"0457" je 50% G. Prange a 50% L. Deleus z holubnika H. Lambersa. Otec holubice "0457" je orig. G. Prange "Sohn 1530" - syn "1530" (3. ESO BRD 2005), pareneho na holubicu G. Prangeho "0818" - dcera syna holuba "Beatrixdoffer".
Matka holubice "0457" je holubica "Bella", ktora je dcera parenia holubov L. Deleusa "Sprinter" (syn vnuka "Maes I") x "Louisana" (dcera "066" - 9. Narodne ESO KBDB 1996).

Potomstvo je silno vkrevnene na famozne holuby G. Prangeho "330", "1530" a "959".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 8 - DV0135-09-444 x DV01928-09-415

Image one

DV0135-09-444 x DV01928-09-415"444" je orig. B. Kroger, 100% G. Prange. Otec holuba je "555 Vater AS-Vogel", ktory je vnuk parenia "Ringlose Nr. 12" x "Mu. AS-Vogel 802" od G. Prangeho (linie Prange, Koopman a Delbar) zo strany otca a "Branco" x "Zus Nobel Blue" od G. Koopmana.
Matka "444" je dcera famozneho holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12" "Tochter Ringlose Nr. 12" a holubice "Schw. AS-Vogel 802", ktora je dcera "Ringlose Nr. 12" a holubice "Mu. AS-Vogel 802".

"415" je orig. K. Glotz. Otec holubice je "Sohn Ringlose Nr. 12" od G. Prangeho, ktory je syn famozneho holuba "Ringlose Nr. 12" pareneho na holubicu "Mutter Eurostar 802", ktora je matka famozneho holuba, 1. ESO BRD 2001 "Eurostar 802" od A. Drapu.
Matka holubice je "To. Champ x Maya", ktora je dcera famozneho pretekara a Super chovneho holuba "Champ" - 1. ESO holub Nemecka "Allround", 3. ESO holub stredne trate Nemecka, 4. ESO holub dlhe trate Nemecka a famoznej pretekarky a Super chovnej holubice "Maya" - 1. ESO holubica Nemecka 2003, 4. miesto Olympiada, ktora umiestnila 25/25 s 2 300 bodmi vratane 6x1. cena, 2x2. cena, 2x3. cena, atd.

Potomstvo je vkrevnene na holuba G. Prangeho "Ringlose Nr. 12"

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...