Image one

    Karel Schellens

Par 1 - AT10-602-845 x SK09-0203-1241

Image one

AT10-602-845 x SK09-0203-1241"845" pochadza z holubnika W. Zernera a je z otcovej strany vnuk Schellensovho "National 1" (dedo Chytilovho zakl. chovneho Schellensa "298").
Matka holuba pochadza z chovu Hogo Vlaemincka a je naktrevnena na Super chovny par BE92-6672900 (priamy brat 1. Narodneho ESA Belgicka) x BE94-4266038 (deti, vnuci a pravnuci ziskali mnoho 1. cien). Otec matky - 6 x 1. cena.

"1241" je orig. holubica od P. & L. Chytila a je to dcera zakl. chovneho Schellensa "298".
Matka "1241" je BE01-6041398 van Hove-Uyterhoevena. "1241" je uplna sestra "Kolera" (zakl. chovny holub na holubniku Gen. Majstra CR, Lubomira Kubacka).

Potomstvo ukazalo vynikajuce vysledky v poslednom desatroci na mnohych holubnikoch v Europe.Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2 - AT10-602-650 x SK13-0203-1363

Image one

AT10-602-650 x SK13-0203-1363"650" pochadza z holubnika W. Zernera a je z otcovej strany vnuk Schellensovho "National 1" (dedo Chytilovho zakl. chovneho Schellensa "298").
Matka holuba pochadza z chovu Hogo Vlaemincka a je naktrevnena na Super chovny par BE92-6672900 (priamy brat 1. Narodneho ESA Belgicka) x BE94-4266038 (deti, vnuci a pravnuci ziskali mnoho 1. cien). Otec matky - 6 x 1. cena.

"1363" je orig. holubica P. & L. Chytil. Otec holubice je vkrevneny syn zakl. chovneho holuba Chytilov "298" - vnuk Schellensovho "National 1".
Matka holubice "1363" je orig. P. & L. Chytil "1523", ktora je vnucka holuba "Lorenzo" - syn Schellensovho "National 1". Otec "1523" je polobrat holuba "Double Victory" - syn holuba "Olympic Hope".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 3 - SK09-03009-493 x CZ08-0234-128

Image one

SK09-03009-493 x CZ08-0234-128"493" je orig. Attila Horvath. Otec holuba je "Macho 039" od van Hove-Uyterhoevena, ktory je syn parenia "Macho" x "Miss Force", orig. van Hove-Uyterhoeven.
Matka holuba je dcera zakl. chovneho holuba A. Horvatha "1236", ktory je syn zakl. chovneho P. & L. Chytila "298". "1236" bol pareny s holubicou Ing. Vidholda "Mlada Baronka 1090", ktora pochdza z holubov van Hove-Uyterhoevena a J. Houbena.

"128" je orig. Ecoteam Matuska. Jedna sa velmi uspesnu pretekarku, ktora umiestnila pocas svojej pretekarskej kariery 32. cien a nalietala takmer 10 000 km. Otec holubice je "Poot 837" z holubnika P. & L. Chytila, ktory je syn parenia "298" x "Vnucka Jacky" - dcera polobrata "National 1" K. Schellensa
matka holubice je "Rita" z holubnika P. & L. Chytila, ktora je dcera "Syn Lucky Number" - orig. Herbots Gebr. x "Vnucka National 1" - dcera "Primus National" x "My Fair Lady".

Potomstvo je vkrevnene na holuba K. Schellensa "National 1".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 4 - SK10-03009-600 x DV06369-13-501

Image one

SK10-03009-600 x DV06369-13-501"600" je orig. A. Horvath. Jedna sa o syna zakl. chovneho paru na holubniku. Otec "1236" je syn "298" - zakl. chovny Schellens (vnuk National 1) na holubniku P. & L. Chytila. Matka "1236" je "670" - dcera "Number 2".
Matka "600" je holubica Ing. Zdenka Horaka "1375", ktora je z otcovej strany vnucka "298" - zakl. chovny Schellens (vnuk National 1) na holubniku P. & L. Chytila. Matka "1375" je orig. holubica Gebr. Janssen "195" - matka Olympionika "222" a ESA "188", "247", "907" a "0774".

"501" je z otcovej strany 100% K. Schellens a z matkinej strany je to G. Prange x K. & M. Ploog. Otec "501" je "1029" - vnuk "National 1" od K. Schellensa. Matka "1029" je pravnucka "Bibberke", ktora je matka "National 1".
Matka "501" je "552", orig. Wolfgang Roeper. Je vnucka Prangeho Eso holuba "438", pravnucka zakl. chovneho holuba "901" W. Roepera a taktiez pravnucka syna "Deleus 336".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5 - SK10-03003-917 x SK11-0999-12020

Image one

SK10-03003-917 x SK11-0999-12020"917" je orig. EKO-NATUR Racing Team. Je to potomok holuba "493" od A. Horvatha, ktory je syn holuba "Macho 039" od van Hove-Uyterhoevena. Z matkinej strany je "917" pra-pravnuk "298", zakl. chovny holub u P. & L. Chytila.

"020" je orig. P. & L. Chytil. Otec holubice je "7237" z holubnika Stellermann a je 100% van Hove-Uyterhoeven.
Matka holubice je "266" od P. & L. Chytila a je vnucka "298", zakl. chovny holub u P. & L. Chytila. Babka "020" je "398" - matka holuba "Koler", ktory je zakl. chovny u L. Kubacka (Gen. majster CR).


Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6 - SK13-0203-429 x SK10-03009-526

Image one

SK13-0203-429 x SK10-03009-526"429" je orig. P. & L. Chytil. Otec holuba je orig. Herbots Gebr. "788", ktory je vnuk Schellensovho "National 1" pareneho na holubicu "474" od J. Grondelaersa.
matka holuba je Chytilova "408", ktora je z otcovej strany vnucka 1. ESA Belgicka stredne trate 2004 "Attila" pareneho na holubicu "Super Girl" - 2. ESO Nemecka 2005. Z matkinej strany je vnucka zakl. chovneho holuba "298" P. & L. Chytila, ktora bola parena na holubicu Vanhee "929".

Jedna sa vkrevneneho chovneho holuba na Schellensovho "National 1".

"526" je orig. Attila Horvath. Jedna sa o velmi uspesnu pretekarku. Otec holubice je zakl. chovny holub na holubniku A. Horvatha "1236", ktory je orig. P. & L. Chytil a je syn zakl. chovneho holuba u Chytilovcov "298", vnuk Schellensovho "National 1".
Matka holubice je orig. Ing. J. Rak "1597". Otec holubice je "98", ktory je potomok holuba "1211" od van Hove-Uyterhoevena a L. Deleusa, pareneho na holubicu "6573" - 100% van Hove-Uyterhoeven od Ing. Vidholda.
Holubica "526" umiestnila pocas svoje pretekarskej kariery 5/3 v roku 2011, 10/8 v roku 2012 a 10/9 v roku 2013.

Potomstvo je vkrevnene na Schellensovho holuba "National 1".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 7 - DV06369-13-519 x SK12-03004-1282

Image one

DV06369-13-519 x SK12-03004-1282"519" je orig. G. Klugmann a je z otcovej strany 100% K. Schellens. Otec "519" je "1029" - vnuk "National 1" od K. Schellensa. Matka "1029" je pravnucka "Bibberke", ktora je matka "National 1".
Matka "519" je orig. G. Leysen "Enkelin 200", ktora je zo strany otca vnucka famozneho pretekara "Goede Vlieger 024" pareneho na holubicu "Oude Voss 213", ktora umiestnila 5x1. cenu. Zo strany matky je "Enkelin 200" vnucka "Broer van Late Leysen 200" (jeho brat letel 17x1. cenu), pareneho na holubicu "Rombouts" (vnucka "Oude 03".

"1282" je orig. Attila Horvath. Otec holubice je zakl. chovny holub u A. Horvatha "1236", ktory je syn zakl. chovneho holuba "298" na holubniku P. & L. Chytila pareneho na holubicu P. & L. Chytila "Dcera Number 2".
Matka "1282" je holubica "763" od M. Blahovskeho. "763" je dcera famozneho holuba "Romulus", ktory pocas svojej pretekarskej kariery umiestnil 18x do 50. miesta, 2. ESO kat. "A"- 2004, 1. ESO kat. "A" CV Nitra 2005.
Matka "763" je holubica "067" (de Zutter x Schellens).

Potomstvo je vkrevnene na Schellensovho holuba "National 1".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 8 - SK11-0203-1368 x CZ13-0141-0512

Image one

SK11-0203-1368 x CZ13-0141-0512"1368" je orig. P. & L. Chytil. Otec holuba je "788", syn "Grote van National 1", ktory je vnuk holuba K. Schellensa "National 1". Matka "788" je holubica "233", dcera Surinxovych holubov "121" x "473".
Matka "1368" je holubica "4893", orig. P. & L. Chytil a je dcera zakl. chovneho holuba u Chytilov "298" pareneho na holubicu Herbots Gebr. "053", ktora je potomok Schellensovho "801" x "031" (matka holuba "Attila" - 1. ESO Belgicka stredne trate 2004).

"512" je orig. S. Gruber. Otec holubice je obojstranne vkrevneny holub "5346" na Chytilovho zakl. chovneho holuba "298".
Matka "512" je orig. P. & L. Chytil holubica "28", ktora je dcera syna "Secret Star" od Herbots Gebr. pareneho na holubicu "148" z Hok Derwenduwen.

Potomstvo je vkrevnene na Schellensovho holuba "National 1".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...