Image one

    PH na stredne trate

Par 1 - SK08-0203-1488 x SK05-03214-1597

Image one

SK08-0203-1488 x SK05-03214-1597"1488" je orig. holub od P. & L. Chytila. Jedna sa o syna "180", ktory je z parenia holubov Gebr. Herbots "335", ktory je syn "Olympic Hope 021" x "241", ktora je matkou "Double Victory". Matka "180" je holubica "873", ktora je dcerou holuba "Olympic 08" x "719", ktora je dcerou holuba "Tarzan" - 4. Narodne ESO Belgicka ST, ktory umiestnil 6 x 1. cenu.
Matka "1488" je holubica "5" - polovicna sestra Super chovneho, zakl. holuba "Koler" - holubnik Lubomira Kubacka, gen. majstra CR. Holubica "5" je dcerou holuba "063" - syn "Miss Elexa" od van Hove-Uyterhoevena a holubice "398", ktora je matka holuba "Koler" a je dcera "Blacky" x "Miss Universe".

"1597" je orig. holubica od Ing. Jana Raka. Jedna sa o 87.5% van Hove-Uyterhoeven a 12.5% L. Deleus. Otec je "98", syn "1211" Hove/Deleus x "6573" odchovana z orig. paru van Hove-Uyterhoeven.
Matka "1597" je dcera "De 251", ktora je orig. holubica od van Hove-Uyterhoevena a je potomkom paru "Macho" x "Miss Force".

Holubica "1597" odchovala na holubniku A. Horvatha mnoho spickovych pretekarov a chovnych holubov.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 2 - CZ07-0247-691 x CZ08-0247-734

Image one

CZ07-0247-691 x CZ08-0247-734"691" je orig. holub od van Elsacker-Jepsena (zakupeny vo forme vajicok). Je syn holuba "Pirmasens", syn "Extra 375" x "Magnolia", ktora je dcera vynikajuceho pretekara a Superchovneho holuba "Klemper". "Magnolia" umiestnila, okrem ineho, 7 x 1. cenu.

Matka "691" je "Prinses", ktora je dcera "Extra 375" x "Majestueus", dcera "Kremlin" x "Hertogin".
V zilach mu koluje aj krv spickovych holubov Gebr. Janssen, K. Meulemans, L. Deleusa.

"734" je orig. holubica od van Elsacker-Jepsena (zakupena vo forme vajicok). Je dcera "De 275", vnuk matky "Fenomenale". Matka "275" je fenomenalna holubica "Nuance", ktora je dcera "Extra 375".

Matka "734" je holubica "Renate", ktora je dcera famozneho pretekara a Super chovneho holuba "Kilt" x "Orinka", ktora je vnucka legiend strednych trati Belgicka, holubov "De Parel" a "De Fenomenal".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 3 - NL10-1133704 x NL07-4736370

Image one

NL10-1133704 x NL07-4736370"704" je orig. M. Oostenbrink. Otec holuba je "498", ktory je syn "Blauwe Tom", syn "Freire" x "Laura" od M. Sangersa x "Cindy", dcera vnuka holuba "Beatrixdoffer" od G. Koopmana.
Matka holuba "704" je holubica M. Oostenbrinka "Lisa", ktora je dcera holuba "Jans" - syn Super chovneho paru "De Bijter" x "Het Visje" od Comb. de Vries-Klazie a holubice "Candy", dcera vnuka holuba "Beatrixdoffer" od G. Koopmana.

"370" je orig. Comb. de Vries. Otec holubice je orig. Zwols-Werink holub "Super Game 940", ktory je syn "Zn. Game Boy" od H. Vredevelda x "Zus 3 Musketiers" od Zwols-Werinka. Otec "Zn. Game Boy" holub "Game Boy" je 2. ESO mladych Holandska 2001.
Matka holubice je famozna pretekarka a Super chovna holubica "Het Visje".

Potomstvo je vkrevnene na holubicu "Het Visje".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 4 - NL09-1673512 x NL08-5821372

Image one

NL09-1673512 x NL08-5821372"512" je orig. Comb. de Vries-Mensen. Otec holuba je je orig. Zwols-Werink holub "Super Game 940", ktory je syn "Zn. Game Boy" od H. Vredevelda x "Zus 3 Musketiers" od F. Zwols-Werinka. Otec "Zn. Game Boy" holub "Game Boy" je 2. ESO mladych Holandska 2001 od H. Vredevelda.
Matka holuba "512" je holubica "315" orig. Comb. de Vries-Mensen, ktora je dcera Super chovneho paru "De Bijter" x "Het Visje" od Comb. de Vries-Klazie.

"372" je orig. Comb. de Vries-Mensen. Holubica je dcera Super chovneho paru "De Bijter" x "Het Visje" od Comb. de Vries-Klazie. "De Bijter" je syn paru G. & T. Kampmana "406" (vychovany z orig. L. van Loon) x "738" (vychovany z orig. Kampman).
"Het Visje" je dcera paru A. van Waardenburga "509" (vychovany z tradicnych linii de Klak x Gebr. Janssen) x "100" (vychovana z linii holubov Kruk, Ouwerkerk, Coevorden, gebr. Janssen a Wouters).

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5a - NL10-1351487 x NL08-1187394

Ludo Claessens

Image one

NL10-1351487 x NL08-1187394"487" je orig. F. Hendriks. Otec holuba je "Halfbroer Fabio", ktory je syn paru "De Raymond" od L. Broeckxa - 3 x 1. cena, 6 x 2. cena x "Dochter Baron" od A. Schaerlaeckensa, ktora je dcera paru "De Baron" x "Miss Saigon".
Matka holuba je "Kldcht. De Grote", vkrevnena na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote" - 1. Narodne ESO stredne trate 1998.

"394" je orig. F. Hendriks. Otec holubice je "Jong Fenomenaal" (L. Claessens x Gebr. Janssen), ktory je vnuk famozneho Super chovneho holuba u L. Claessensa "Claessens 03" x Super chovna holubica "Laat Fenomeentje" (Janssen, Houben, Hofkens).
Matka "394" je "Lichte Duif vd 250", ktora je 100% Gebr. Janssen a je dcerou paru "De Lichte 250" x "Kdcht. Wonderboy".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5b - NL10-1351487 x NL12-1091126

Ludo Claessens

Image one

NL10-1351487 x NL12-1091126"487" je orig. F. Hendriks. Otec holuba je "Halfbroer Fabio", ktory je syn paru "De Raymond" od L. Broeckxa - 3 x 1. cena, 6 x 2. cena x "Dochter Baron" od A. Schaerlaeckensa, ktora je dcera paru "De Baron" x "Miss Saigon".
Matka holuba je "Kldcht. De Grote", vkrevnena na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote" - 1. Narodne ESO stredne trate 1998.

"126" je 100% L. Claessens, orig. M. Kuiper. Otec holubice je "Zoon Strong Boy", ktory je syn "Strong Boy" - priamy brat ESO holubov 2005 a 2006.
Matka holubice je obojstranne vkrevnena na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote" - 1. Narodne ESO holub stredne trate 1998 pareneho na holubicu "Schoon Witje" - priama sestra "Yeti" a "Witje 59" na strane otca a na holubicu "Oud Blaauw Slaets" - 6. Narodna cena z Orleans proti viac ako 20 000 h., na strane matky.

Potomstvo je vkrevnene na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 5c - NL10-1351487 x NL13-1873384

Ludo Claessens

Image one

NL10-1351487 x NL13-1873384"487" je orig. F. Hendriks. Otec holuba je "Halfbroer Fabio", ktory je syn paru "De Raymond" od L. Broeckxa - 3 x 1. cena, 6 x 2. cena x "Dochter Baron" od A. Schaerlaeckensa, ktora je dcera paru "De Baron" x "Miss Saigon".
Matka holuba je "Kldcht. De Grote", vkrevnena na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote" - 1. Narodne ESO stredne trate 1998.

"384" je orig. F. Hendriks. Otec holubice je "Pieter" (P. Veenstra x G. Munnik), ktory je vnuk famozneho Super chovneho holuba u P. Veenstru "Da Vinci" - Super chovny, otec dvoch Narodnych ESO holubov pareneho na sestru "Mr. Blue" na strane otca a vnuk Super chovneho paru G. Munnika "Johnny Boy" x "De Sprinter".
Matka holubice "384" je "Kldcht. Superkoppel", ktora je dcera "Broer Ludo", syna priameho brata "De Grote" od L. Claessensa pareneho na holubicu "Dochter Superkoppel" od N. J. Koendersa ("Tomas" x "Lady Miracle").

Potomstvo je vkrevnene na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 6 - SK11-03004-290 x SK13-0999-5134

Image one

SK11-03004-290 x SK13-0999-5134"290" je orig. EKO-NATUR Racing Team. Otec je orig. Team Hlavica "580", ktory je syn orig. A. & H. Reynaert "Donker Figo", vnuk vynikajuceho pretekara (1. ESO Prov. 2001) a Super chovneho holuba "Figo" pareneho na "Dochter Wendy" zo strany otca a vnuk "Broertje Figo" pareneho na holubiocu "De Witstaart". Matka holuba "580" je "0413", ktora je potomok parenia holuba "0696" od G. Leysena a holubice od D. van Dycka "1292" (linia "Rambo").
Matka holuba "290" je 100% M. Hecko z holubnika G. Prvaka "956", ktora je dcera holubov M. Hecka "2082" x "1663", ktori pochadzaju z parenia holubov linie "Fantast".

"290" bol uspesny pretekar, ktory okrem inych umiestnil 1. cenu OZ Nitra 2013 Slany 6, 356 km proti 3 783h.

"5134" je orig. Z. Jochman. Otec holubice je "1694", vnuk vynikajuceho pretekara (1. ESO Prov. 2001) a Super chovneho holuba "Figo" pareneho na holubicu "Indra",taktiez z holubnika A. & H. Reynaerta. Matka holuba "1694" je "515", ktora je pravnucka uz spominaneho holuba "Figo" zo strany otca a pravnucka holuba K. Schellensa "National 1".
Matka holubice "5134" je "2181", ktora je dcera TOP pretekara a Super chovneho holuba na holubnike L. Kubacka (Gen. Majster CR) "Toni" (syn brata Schellensovho holuba "National 1") pareneho na holubicu Herbots Gebr. "Dochter Olympic Hope".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 7 - SK11-03009-633 x CZ0266-08-0279

Image one

SK11-03009-633 x CZ0266-08-0279"633" je famozny pretekar A. Horvatha. Je syn zakl. chovneho paru "SK-07-0203-439" x "SK-09-0203-157" z holubnika P. & L. Chytilov. "439" je syn zakl. chovneho holuba "298" (K. Schellens) x "1782", ktora je dcera holuba "Brad Pitt".
atka "633" je "157", ktora je dcera holuba "700" - 1. ESO OZ Allround 2008, 2. ESO OZ stredne trate 2007 x "564" - vnucka zakl. chovneho holuba "298" u P. & L. Chytilovych. "633" je 1. ESO rociak kat. G v OZ Sered 2012 s 1443,011 km. V roku 2013 umiestnil 10/8 vratane 1. cena VS-2 Schweinfurt (590 km).

"279" je orig. M. Polasek. Otec holubice je "Pepi" - 100% L. van Loon od M. Wagnera. Matka holuba "Pepi" je syn vnucky zakl. chovneho paru u M. Wagnera.
Matka "279" je holubica "379" od P. & L. Chytila. Otec "379" je zakl. chovny holub "298" od P. & L. Chytila a matka je "782", ktora je dcera holuba "Brad Pitt".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 8 - NL11-2014678 x NL11-2014671

Image one

NL11-2014678 x NL11-2014671"678" je orig. J. L. Haselager. Z otcovej strany je syn holuba "Avrils Evenbeeld", ktory je syn Super chovneho holuba "368" od Petra Trosta a Super chovnej holubice "Toendra", ktora je sestra famozneho holuba "Avril" od Jos Thona s 20 x 1. cenou.
Z matkinej strany je holub vnuk zakl. chovneho holuba Joop Kocha "Olympic Stalion", ktory je otec 2. a 10. holuba na olympiade v Dortmunde. Matka "678" je "Sister Seabiscuit" z matkinej strany

"671" je orig. J. L. Haselager. Je z otcovej strany vnuk holuba "Terug Boddeke", ktory pochadza z uspesnej linie, ktora dala mnoho vitazov na vsetkych urovniach (brat "971" je dedo "Mr. 48", "Messi" atd.).
Z matkinej strany je holubica vnucka zakl. chovneho holuba Joop Kocha "Olympic Stalion", ktory je otec 2. a 10. holuba na olympiade v Dortmunde. Babka "671" je "Toendra", sestra famozneho holuba "Avril" od Jos Thona s 20 x 1. cenou.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 9 - NL04-2097853 x NL05-1441623

Image one

NL04-2097853 x NL05-1441623"853" je orig. Kees Bosua. Otec holuba je "Arnold", ktory pochadza z parenia 2 spickovych chovnych holubov "Marcel" x "Baeckje". "Marcel" je syn famozneho zakl. chovneho paru "Porky" - 1. cena Strombeek proti 5 330h., 1. cena Roye proti 9 182 h. x "Miss Marbella" - 1. cena Sens proti 24 033h.
matka je "Panini" - 1.cena Bourges proti 3 020h. matka "Panini" je "Uno Duivin", ktora je dcera famozneho holuba "Uno" - 1. cena Bourges proti 10 992h., 1. Prov. ESO 1989.

"623" je orig. Kees Bosua. Otec je Super chovny holub "Johnny Boy", ktory je syn famozneho zakl. chovneho paru "Porky" - 1. cena Strombeek proti 5 330h., 1. cena Roye proti 9 182 h. x "Miss Marbella" - 1. cena Sens proti 24 033h.
Matka holubice je "Dochter Figo", ktora je dcera famozneho pretekara a chovneho holuba "Figo" - 1. cena Bourges proti 12 266h., 1. Prov. sampion West Vlaanders. Matka "Dochter Figo" je Super chovna holubica "Yenka", ktora je vnucka famozneho holuba "De Favoriet" - 1. Prov. sampion West Vlaanders.

Odchov je vkrevneny na famozny par Kees Bosua "Porky" x "Miss Marbella"

Odchov sa dodava s certifikatom DNA o povode.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 10 - NL12-1017745 x NL12-1017741

Image one

NL12-1017745 x NL12-1017741"745" je orig. M. Bijlstra. Otec holuba je "842", ktory je syn holuba "Kampioen van 91" x holubica "Fire" od E. a A. Dijkstru. Tieto holuby pochadzaju z linii holubov M. Delbar, E. Tournier a Gebr. Janssen.
Matka holuba je 100% K. Meulemans "De 425", ktora pochadza z orig. holubov K. Meulemansa. Otec "De 425" je "Kleinzoon Benjamin", vnuk zakl. chovneho holuba K. Meulemansa "Benjamin", ktory je synom zakladneho chovneho paru "Oude van den Bosch" x "Blauwe Janssen" (najlepsi chovny par vsetkych cias). Matka "De 425" je "De 814", vnucka vnuka zakl. chovneho holuba K. Meulemansa "Kadet", ktory je syn uz spominaneho zakl. chovneho paru "Oude van den Bosch" x "Blauwe Janssen".

"741" je orig. M. Bijlstra. Otec holubice je "Spark" od A. a G. Dijkstra, ktory je syn holuba "Den Witten" x holubica "Fire" od E. a A. Dijkstru a pochadzaju z linii holubov F. Engelsa, E. Tourniera a Gebr. Janssen.
Matka holubice je 100% K. Meulemans "De 425", ktora pochadza z orig. holubov K. Meulemansa. Otec "De 425" je "Kleinzoon Benjamin", vnuk zakl. chovneho holuba K. Meulemansa "Benjamin", ktory je synom zakladneho chovneho paru "Oude van den Bosch" x "Blauwe Janssen" (najlepsi chovny par vsetkych cias). Matka "De 425" je "De 814", vnucka vnuka zakl. chovneho holuba K. Meulemansa "Kadet", ktory je syn uz spominaneho zakl. chovneho paru "Oude van den Bosch" x "Blauwe Janssen".

Potomstvo je vkrevnene na holubicu "Fire" od A. a G. Dijksra a zakl. chovny par K. Meulemansa "Oude van den Bosch" x "Blauwe Janssen".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 11 - A12-906-457 x SK10-01002-334

Image one

A12-906-457 x SK10-01002-334"457" je orig. R. Ekelhardt. V roku 2012 letel holub ako mlada 5/3. Otec je "239", potomok orig. R. Ekelhardt "021" x "002".
Matka holuba "457" je orig. holubica R. Ekelhardt "513", ktora je 100% sestra dvoch prvych ESO holubov Rakuska. Brat "299" je 1. ESO RV 2011. Dedo "457" je orig. R. Ekelhardt "209", ktory umiestnil ako mlada 5/5 v roku 2002 z toho 1 x 1. cena Scherding. Babka "457" je orig. holubica J. Flora "113", ktora je 1. ESO 2003 s 11. cenami v %.

"334" je orig. J. Korec ml. a 100% R. Ekelhardt. Holubica je uspesna pretekarka, ktora umiestnila pocas svojej pretekarskej kariery okrem inych: 16. cena OZ proti 3 040h., 9. cena OZ proti 1 631h. (606 km), 26. cena OZ proti 2 695h., 4. cena Reg. proti 1 099h. (793 km), 1. cena OZ proti 1 645h. (557 km). Celkovo sa umiestnila v roku 2012: 3. miesto vykon OZ (13/12 a 5 663,188 km), 2. miesto kat. B, 3. miesto kat. D, 4. miesto kat. C, 4. miesto vykon za 2 roky OZ (8 025,791 km). Otec holubice je "EG06", ktory je syn parenia "Ekelhardt 1169" x "Frank 022" a vychoval niekolko uspesnych pretekarov.
Matka holubice "334" je "Ekelhardt 160" a je dcera parenia "Ringloson 05" od Karl Franka x "Ekelhardt 030".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 12 - A11-906-094 x A10-906-257

Image one

A11-906-094 x A10-906-257"094" je orig. M. Rudorfer (Gen. majster Rakuska). Otec holuba je "464", ktory je posledny syn legendarneho holuba "404" - 1. ESO holub RV 2005, 1. ESO holub RV Wien NO 2006 s 44. cenami vo svojej kariere. "464" je taktiez 1. ESO holub RV s 40. cenami vo svojej kariere. Babka "094" bola uspesna pretekarka, ktora umiestnila pred zaradenim do chovnej voliery 16. cien za 2 roky.
Matka "094" je holubica "462", ktora je dcera "433" - 11. ESO holubica Rakuska 2010, a vnucka holuba "698", ktory je brat 1. ESA holuba Rakuska.

"257" je orig. M. Rudorfer (Gen. majster Rakuska). Otec holubice je orig. M. Rudorfer "170", ktory je brat famoznych holubov "403" - 10. cien a otec "06-230", ktora je 1. ESO holubica RV Wien NO s 62. cenami, "404" - umiestnil 44. cien a je 1. ESO holub RV Wien NO. Holub "170" pochadza z parenia "263" - zakl. chovny holub x "183".
Matka "257" je holubica "690", ktora je matkou holubice "06-230", ktora je 1. ESO holubica RV Wien NO s 62. cenami.

Potomstvo je nakrevnene na uspesny par "263" x "183".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 13 - SK09-03004-950 x SK12-03004-1306

Image one

SK09-03004-950 x SK12-03004-1306"950" je orig. L. Bekenyi. Otec holuba je spickovy pretekar a Super chovny na holubniku L. Bekenyiho "2465", ktory umiestnil pocas svojej pretekarskej kariery 1. cenu, 2. cenu a 2 x 3. cenu v OZ. Pochadza z linii Olympia Macha (zakl. par c. 1), linii L. Holeca a J. Tonkovica.
Matka holuba "950" je Super chovna holubica "754", ktora je dcera Narodneho vitaza z preteku Koblenz 2003 proti 5 254h. a taktiez umiestnila 3 x 1. cena v OZ. Babka "950" z matkinej strany je "774", ktora je Super chovna od Ing. Tarosa vychovana zo starych linii M. Csutkaja.

"1306" je orig. L. Bekenyi. Otec holubice je spickovy pretekar a Super chovny na holubniku L. Bekenyiho "2465", ktory umiestnil pocas svojej pretekarskej kariery 1. cenu, 2. cenu a 2 x 3. cenu v OZ. Pochadza z linii Olympia Macha (zakl. par c. 1), linii L. Holeca a J. Tonkovica.
Matka holubice "1306" je Super chovna holubica "754", ktora je dcera Narodneho vitaza z preteku Koblenz 2003 proti 5 254h. a taktiez umiestnila 3 x 1. cena v OZ. Babka "1306" z matkinej strany je "774", ktora je Super chovna od Ing. Tarosa vychovana zo starych linii M. Csutkaja.

Jedna sa o vkrevnenie na zakl. chovny par l. Bekenyiho parenim "brat" x "sestra".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 14 - SK08-02601-817 x SK12-01408-79

Image one

SK08-02601-817 x SK12-01408-79"817" je orig. J. Bednar. Otec holuba je spolahlivy pretekar "1101", ktory je syn Super pretekara a chovneho holuba "5550" od Ing. Vidholda (linia Meulemans x Delbar). Matka "1101" je vyborna chovna holubica "2287" - linia Krijn van den Berg.
Matka holuba "817" je Super pretekarka "1515" - najvykonnejsia holubica Slovenska 2006/2007, ktora je dcera "5341" - 4 x 1. cena OZ x "5409" (linia Janssen x Meulemans) a je matkou niekolkych vybornych pretekarov ("1515", "0079", "1612", "1052", atd.).

"079" je orig. Ing. V. Kucera. Otec holubice je spickovy pretekar "231" - 9. cena fin. pretek TS Czech Race 2009 a pochadza z chovu J+M Richtarika. Je potomok vyborneho pretekara"Brat 00618" od V. Lasa. Jeho brat "00618" umiestnil 3 x 1. cena OZ, 2. miesto kat. B OZ Zilina, 2. miesto kat. B SR, 3. ESO OZ Zilina 1999, 4. miesto kat. B SR a ziskal pocas svojej pretekarskej kariery 37 cien. Babka holubice "079" z otcovej strany je dcera Gaskovho holuba "0100" - 1. miestokat. B SR 1997, 1. miesto kat B OZ Zilina 1997, 4. miesto kat. A SK 1996, 14. miesto Majstrovstiev sveta "Versele Laga", atd.
Matka holubice "079" je dcera legendarneho holuba "Creilman" - 1. cena Creil proti 39 629h. 2006, 1. cena Creil proti 37 555h. 2008, 1. cena Creil proti 22 711h. 2008, 2. cena Pithiviers proti 1 288h., 3. cena Moulincourt proti 2 573h., atd. a pochadza z chovu Hermana Beverdama.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 15 - NL09-1164487 x NL11-1343566

Image one

NL09-1164487 x NL11-1343566"487" je 100% L. van Loon z holubnika A. van Berkela. Otec holuba je "Schift 682", vnuk legendarneho holuba "De Silver Shadow" zo strany otca a vnuk brata "De Silver Shadow" zo strany matky.
Matka holuba "487" je holubica "867", ktora je vnucka sestry "De Silver Shadow" zo strany otca a vnucka syna a brata "De Silver Shadow" zo strany matky.

"566" je 100% L. van Loon z holubnika Hans & Evert-Jan Eijerkampa. Otec holubice "566" je holub "Zoon Fabio 128", syn legendarneho Super chovneho holuba "Fabio". "Zoon Fabio 128" bol napareny na holubicu "Gravity", dceru zakl. chovneho holuba na holubniku Hans & Evert-Jan Eijerkampa "Chicago" a holubicu "Silver Roll", dceru holuba "De Silver Shadow".
Matka holubice "566" je holubica "Dochter Hofkens 817", dcera holuba "Hofkens 817", syna "331" - van Loon x "586" - Nelles van de Pol. Babka holubice "566" je "Dochter Knightrider 298", dcera vyborneho pretekara s 26. cenami van Loona "Knightrider" x "Kld. Silver Bullet", pravnucka holuba "De Silver Shadow".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 16 - SK05-0506-522 x SK12-02007-504

Image one

SK05-0506-522 x SK12-02007-504"522" je orig. J. Obselka.

"504"je orig. J. Obselka.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 17 - SK06-01103-180 x SK05-01103-586

Image one

SK06-01103-180 x SK05-01103-586"180" je orig. J. Bujna. Otec holuba je holub "956" ("P. Chren x Bojko" x "100% P. Chren"). Predkovia "180" pochadzaju z povodnych linii poprednych chovatelov - Stefancik, P. & L. Holec, P. Tasary, V. Macha.
Matka holuba "180" je "962", ktora je potomok holuba "7707" od P. Chrena, potomka holubov de Klak od P. & L. Holeca. Matka "962" je holubica "1012", ktora pochadza z povodnych linii chovatelov Bojka, Stefancika a Simeka.

"586" je orig. J. Bujna. Otec holubice je "1054", ktoreho otec je 100% K. van der Berg "5008" a matka je "7703" od P. Chrena z linii K. Meulemansa.
Matka "586" je holubica "938", ktorej otec je 100% Gebr. Janssen "1441" od P. Chrena a p. Bojka. a matka "1074" je z linii Espt a Gebr. Janssen.

Par "180" x "586" vychoval okrem inych aj skvelu pretekarku "243" (24. ESO v SR 2010 a 4. ESO OZ Sered 2010), ktora je matka 1. a 3. ESA mladych OZ Nitra 2012 ("662" - koef. 17.480, "663" - koef. 21.689).

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 18 - NL10-1701307 x SK07-03003-963

Image one

NL10-1701307 x SK07-03003-963"307" je orig. P. Timmer & Zn., ktory je vyborny pretekar a este lepsi chovny holub, ktory umiestnil viacere preteky a dosiahol nasledovne vysledky. Otec je zakl. chovny holub "313", ktory bol famozny pretekar a umiestnil mnoho pretekov a dosiahol nasledujuce vysledky - Ablis 2/3 659h., Chimay 9/4 762h., Deinze 8/2 559h., Chateroux 8/1 803h., St. Ghisla 34/5 030h. Je taktiez otcom mnohych pretekarov s 1. cenami. Otec holuba "313" je "De 068" od J. van Wijnena a matka "313" je "De 862", taktiez od J. van Wijnena.
Matka "307" je orig. Jos de Ridder, zakl. chovna holubica "787", ktora je dcera holuba "Morchan" od C. Leijtensa x holubica "Blue Princess" od G. Lindelaufa.

"963" je orig. J. Bujna. Holubica bola uspesna pretekarka v OZ Sered - 8. miesto vykon za 2 roky s 5 468,012 km., 15. miesto Olympijska kat. "D" s koef. 748,352 a s 3 678.115 km., 21. miesto vykon za rok 2009 s 2 835,635km. Otec holubice je "508" od T. Pernicku, ktory je potomok parenia "2498" x "1375" (najlepsie stare Pernickove linie).
Matka "963" je holubica "152" od I. Tomanka a je dcera "4994" x "1706".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 19 - NL10-1701310 x SK07-02007-68

Image one

NL10-1701310 x SK07-02007-68"310" je orig. P. Timmer & Zn., ktory je vyborny pretekar a este lepsi chovny holub, ktory umiestnil viacere preteky a dosiahol nasledovne vysledky. Otec "Topkoppel 010" je syn zakl. chovneho paru "313" x "787" a je otcom viacerych TOP pretekarov s 1. cenami.
Matka holuba "310" je famozna pretekarka a Super chovna holubica "Ploontje", ktora sa stala Generalnym ESOM 2010, pocas svojej pretekarskej kariery umiestnila 58 pretekov (1. cena Pommeroeul proti 3 620h. a najrychlejsia z 35 185h., 14 x v TOP 100 a 31x v TOP 10). Je dcera "399" od J. Trapmana x "374" od J. P. van Nederpelta.

"068" je orig. J. Obselka. Holubica bola uspesna pretekarka v OZ Trnava - 32. miesto kat. "A" s 2 434,053 km, 24. miesto kat. "D" s 4 016,578 km, 20. miesto vykon za 2 roky s 4 684,989 km a 27. miesto vykon za 1 rok s 2 353,614 km (1. cena Tachov proti 631 h.). Otec holubice je "520", ktory je syn "520" x "991" (sestra "911" - ESO OZ Trnava).
Matka holubice je "502", ktora je dcera zakl. chovneho paru J. Obselku "Nemec 554" x "Belgicanka 592", ktorych potomstvo dosahuje skvele vysledky na vsetkych urovniach.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 20 - NL11-1188194 x NL09-1677592

Image one

NL11-1188194 x NL09-1677592"194" je orig. M. W. Rohling. Otec je zakl. chovny holub "146" (sekcia V.I.P.). Jeho otec je "034" - 8. cena NPO Troyes 1998, 4. ESO Dagfond holub 2000, 1. ESO holub CC 2000 (umiestnil 1. cena Troyes proti 2342h., 29. cena Beekberg proti 6558h., 25. cena Hasselt proti 3849h., 70. cena Creil proti 5472h.) "146" je otcom famoznej holubice "Alie" - 1. ESO Dagfond 2011, 3. ESO Dagfond CC 2011, 5. ESO holubica CC 2011. "Rodokmen Alie". Matka holuba "146" je Super chovna holubica "232", ktora je dcerou "99-059" - 1. ESO mladych a je brat holuba s 1. cenou NPO Chimay 1998.
Matka "194" je zakl. chovna holubica M. W. Rohlinga "059" (sekcia V.I.P.). Jej matka je Super chovna holubica "Hilma", ktora je dcerou holuba "135" - 3. ESO mladych 1998 x "016" - 2. ESO mladych 1996. "Hilma" umiestnila mnoho poprednych miest (9. cena Boxtel proti 15 717h., 21. cena Houdeng proti 11 159h., 78. cena Chimay proti 17 077h., 26. cena Hasselt proti 3 034h., 41. cena Boxtel proti 1 396h.).

"592" je orig. Mevr. W. Rohling. Otec holubice je "Bont 211", syn vnuka 1. ESO holuba kratke trate, 1. ESA mladych a holubice s 6. Narodnou cenou z Orleans (mlade holuby).
Matka je famozna pretekarka a chovna holubica "Alie" - 1. ESO Dagfond 2011, 3. ESO Dagfond CC 2011, 5. ESO holubica CC 2011. "Rodokmen Alie", "Vysledky Alie"
Babka "Alie" je Super chovna holubica "Hilma", ktora je dcerou holuba "135" - 3. ESO mladych 1998 x "016" - 2. ESO mladych 1996. "Hilma" umiestnila mnoho poprednych miest (9. cena Boxtel proti 15 717h., 21. cena Houdeng proti 11 159h., 78. cena Chimay proti 17 077h., 26. cena Hasselt proti 3 034h., 41. cena Boxtel proti 1 396h.).
"Alie" je dcera zakl. chovneho paru M. W. Rphlinga "146" x "059" (par v sekcii V.I.P.)

Potomstvo je vkrevnene na zakl. chovny par M. W. Rohlinga "146" x "059" a ich dceru "Alie".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 21 - CZ13-066-237 x NL13-1667490

Image one

CZ13-066-237 x NL13-1667490"237" je orig. EPBL. Otec je orig. G. Munnik "402", ktory je syn famozneho pretekara a Super chovneho holuba "Johnny Boy" (par c. 1 v sekcii Munnik).
Matka holuba je "1597", orig. holubica od Ing. Jana Raka. Jedna sa o 87.5% van Hove-Uyterhoeven a 12.5% L. Deleus. Otec je "98", syn "1211" Hove/Deleus x "6573" odchovana z orig. paru van Hove-Uyterhoeven.
Matka "1597" je dcera "De 251", ktora je orig. holubica od van Hove-Uyterhoevena a je potomkom paru "Macho" x "Miss Force".

"490" je orig. EPBL, 100% L. Heremans. Je dcera paru c. 1 v sekcii Heremans. Otec holubice je "931" je orig. holub od K. a T. Ceustersa a je to vnuk Super chovneho paru "Rossi" x "Spinneke".
Matka "490" je orig. holubica od L. Heremansa a to Super chovna holubica vkrevnena na "Den 426" (1. Narodne ESO Ave Regina 2001).

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 22 - SK10-02305-189 x CZ11-0240-0927

Image one

SK10-02305-189 x CZ11-0240-0927"189" je orig. V. Vernarsky. Otec holuba je "9305", syn parenia holuba Horemans-Klinkhamer od S. Suteho "7421" z otcovej strany a holubice z linii Schellens x van Hove-Uyterhoeven "375".
Matka holuba "189" je holubica "520", ktora je potomok 100% L. Deleus "605" pareneho na holubicu "147", ktora je z orig. van Hove-Uyterhoeven. Holubica "520" je matka mnohych vitazov 1. a 2. cien v kategorii mladat.

"927" je orig. rod. Mazurova. "Padme 927" umiestnila 1. cenu v olymp. kat. G v OS Trinec, 2. ESO holubica v OS Trinec 2012 a pocas svojej pretekarskej kariery umietnila 2x1. cena, 1x2. cena a 1x3. cena. Otec holubice je orig. P. & L. Chytil "320", syn holuba "ADAM 4777," 3. ESA SR v kat. D 2005, 4. ESO SR kat. D 2004 a umiestnil 3x1. cenu a 3x2. cenu pareneho na holubicu "10341", ktora je dcera zakl. chovneho holuba Chytilovcov "298" a je matka "767", 1. ESO mladych CR.
Matka holubice "Padme 927" je orig. W. Weitkamp, Super chovna zakladna holubica "8497", potomok "1322" - linia "Annelis" od G. Koopmana pareneho na holubicu "367" z linii "Sultan" od G. Koopmana a linii "Raket" od van Hove-Uyterhoevena.

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 23 - CZ12-0105-2680 x CZ12-0105-2674

Image one

CZ12-0105-2680 x CZ12-0105-2674"2680" je orig. rod. Mazurova. Otec holuba je orig. M. Kasuba "506" - za 2 roky 19 cien a 6 287 km, 3. miesto Olymp. kat. B v OS Trinec 2013, syn parenia holuba "305", ktory pochadza z linii S. Suteho "7477" a V. Lasa "02011"z otcovej strany a holubice "324" z linii S. Suteho, F. Gaska a P. Meciara.
Matka "Syn Padme 2680" je najlepsia holubica na holubniku rod. Mazurovej "Padme 927", ktora umiestnila 1. cenu v olymp. kat. G v OS Trinec, 2. ESO holubica v OS Trinec 2012 a pocas svojej pretekarskej kariery umietnila 2x1. cena, 1x2. cena a 1x3. cena. Otec holubice "Padme 927" je orig. P. & L. Chytil "320", syn holuba "ADAM 4777," 3. ESA SR v kat. D 2005, 4. ESO SR kat. D 2004 a umiestnil 3x1. cenu a 3x2. cenu pareneho na holubicu "10341", ktora je dcera zakl. chovneho holuba Chytilovcov "298" a je matka "767", 1. ESO mladych CR.

"2674" je orig. rod. Mazurova. Je priama sestra holubice "Padme 927", ktora umiestnila 1. cenu v olymp. kat. G v OS Trinec, 2. ESO holubica v OS Trinec 2012 a pocas svojej pretekarskej kariery umietnila 2x1. cena, 1x2. cena a 1x3. cena. Otec holubice "Sestra Padme 2674" je orig. P. & L. Chytil "320", syn holuba "ADAM 4777," 3. ESA SR v kat. D 2005, 4. ESO SR kat. D 2004 a umiestnil 3x1. cenu a 3x2. cenu pareneho na holubicu "10341", ktora je dcera zakl. chovneho holuba Chytilovcov "298" a je matka "767", 1. ESO mladych CR.
Matka holubice "Sestra Padme 2674" je orig. W. Weitkamp, Super chovna zakladna holubica "8497", potomok "1322" - linia "Annelis" od G. Koopmana pareneho na holubicu "367" z linii "Sultan" od G. Koopmana a linii "Raket" od van Hove-Uyterhoevena.

Potomstvo je vkrevnene na famoznu pretekarku a Super chovnu holubicu "Padme" (holubica padme je v pare c. 22, sekcia stredne trate).

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 24 - DV06437-10-497 x DV06496-13-1431

Image one

DV06437-10-497 x DV06496-13-1431"497" je orig. K. Glotz, 100% A. Drapa. Otec holuba "Carlchen", ktory je syn zakl. chovneho paru A. Drapu "Konig" x "Konigin" a tento par odchoval mnoho spickovych pretekarov a chovnych holubov, napr. "Champ" - 1. ESO holub Nemecka "Allround", 3. ESO holub stredne trate Nemecka, 4. ESO holub dlhe trate Nemecka, "Carl" - 1. ESO holub Nemecka 2006, 2. ESO holub Nemecka 2005, 1. vitaz Olympiada 2007, najrychlejsi holub sveta 2006 a syn zakl. chovneho paru A. Drapu.
Matka holuba "497" je holubica "Flitzerin 191", ktora je dcera Super chovneho a famozneho pretekara "Flitzer" - 1. cena Olympiada Oostende 2007, 1. ESO Dortmund Nationen Cup stredne trate 2006, 1. cena proti 7 150 h. (543km), pareneho na holubicu "De Laat 13" z chovu F. Weina, dcera famozneho holuba "Artos".

"1431" je 100% A. Drapa z holubnika P. Ragera. Otec holuba je "Sohn Carl", ktory je potomok parenia orig. holubov A. Drapu "Carl" - 1. ESO holub Nemecka 2006, 2. ESO holub Nemecka 2005, 1. vitaz Olympiada 2007, najrychlejsi holub sveta 2006 a syn zakl. chovneho paru A. Drapu "Konig" x "Konigin" x "Tochter Tobias", ktora je dcera parenia holubov "Tobias" x "Tochter Zaviola".
Matka "1431" je orig. A. Drapa "Tochter Champ",dcera holuba "Champ" - 1. ESO holub Nemecka "Allround", 3. ESO holub stredne trate Nemecka, 4. ESO holub dlhe trate Nemecka pareneho na holubicu orig. A. Drapa "Biene", ktora je potomok parenia "Sohn 376" x "Maya".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...

Par 25 - NL13-1873411 x NL13-1873416

Ludo Claessens

Image one

NL13-1873411 x NL13-1873416"411" je orig. F. Hendriks. Otec holuba je "Halfbroer Fabio", ktory je syn paru "De Raymond" od L. Broeckxa - 3 x 1. cena, 6 x 2. cena x "Dochter Baron" od A. Schaerlaeckensa, ktora je dcera paru "De Baron" x "Miss Saigon".
Matka holuba je "Kldcht. De Grote", vkrevnena na famozneho pretekara a Super chovneho holuba L. Claessensa "De Grote" - 1. Narodne ESO stredne trate 1998.

"416" je orig. F. Hendriks. Otec holubice je "Jong Fenomenaal" (L. Claessens x Gebr. Janssen), ktory je vnuk famozneho Super chovneho holuba u L. Claessensa "Claessens 03" x Super chovna holubica "Laat Fenomeentje" (Janssen, Houben, Hofkens).
Matka "394" je "Lichte Duif vd 250", ktora je 100% Gebr. Janssen a je dcerou paru "De Lichte 250" x "Kdcht. Wonderboy".

Rodokmen a cena Tu...

Spat na stranku Tu...